Socijalna skrb

II. izmjene i dopune Programa financiranja potreba socijalne skrbi Općine Lasinja za 2020. godinu
Program financiranja potreba socijalne skrbi za 2021. godinu
Odluka o sufinanciranju troškova učeničkih domova za šk.god. 2020./2021.
I. izmjene i dopune Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2020. godinu
II. izmjene i dopune Programa financiranja potreba socijalne skrbi Općine Lasinja za 2019. godinu
Program financiranja potreba socijalne skrbi za 2020. godinu
I. izmjene i dopune Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2019. godinu
Odluka o sufinanciranju prehrane učenika osnovnih škola za školsku godinu 2019./2020.
Odluka o sufinanciranju učeničkih domova za šk.god. 2019./2020.
Program financiranja potreba socijalne skrbi za 2019. godinu
Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području općine Lasinja
Odluka o provođenju radova za opće dobro bez naknade
Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima
Odluka o utvrđivanju novčane naknade za novorođeno dijete
 
 
Powered by Phoca Download