Održivo gospodarenje otpadom

Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu
Obrazac za prijavu nelegalnih odlagališta otpada
Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu
Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Lasinja
Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine
Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine
Odluka o neprovođenju strateške procjene utjecaja na okoliš pri donošenju Plana gospodarenja otpadom
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade PGO 2017.-2022.
Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu
Raspored odvoza otpada od studenog 2019. do veljače 2020. godine
 
 
Powered by Phoca Download