Prostorni plan - Arhiva

Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna PPU Općine Lasinja
Zaključak o objavi ponovne javne raprave o prijedlogu II. izmjena i dopuna PPU Općine Lasinja
Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja
Zahtjev za izuzimanje iz građevinskog područja
Zahtjev za uvrštenje u građevinsko područje
Zaključak o utvrđivanju prijedloga PPU za javnu raspravu
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna PPU općine Lasinja
 
 
Powered by Phoca Download