Pristup informacijama

Službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup i ponovnu uporabu informacija
Izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu.csv
Izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu.pdf
Izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu.csv
Izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu.pdf
Izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu.csv
Izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu.pdf
Izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu.csv
Izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu.pdf
Izvješće o provedbi ZPPI za 2015. godinu
 
 
Powered by Phoca Download